โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมวันครู ระลึกถึงคุณบูรพาจารย์
โดยมีนางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เป็นประธาน อ่านสารจากพลเอกประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมาตรีเนื่องในวันครู
ครูประจำการอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
ครูอาวุโสนอกประจำการ สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้นครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวปฏิญาณตน คณะครู
และนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

   

   

   

   

   

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th