โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมได้มีการมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับคุณครูที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น ในด้านต่าง ๆ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในด้าน แต่งกายดี มีวินัย ใฝ่อาสา ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

 

 

ภาพกิจกรรม        รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

    
 
    
 
    
 
    
 
    
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th