โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “สายใยสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น แจ่มจรัส เพื่อเป็นการแสดงความรักความผูกพันอันดี ระหว่างคุณครู นักเรียน ที่มีให้ แก่กัน รวมถึงที่มีต่อโรงเรียน ดำเนินงานโดย คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 และ คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

 

ภาพกิจกรรม        รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<    

    

    

    

    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th