นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย และตระหนักในบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยมีนางผดุง อารีพันธุ์ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย ดูแลหน่วยการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ
๑๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th