อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้จัดเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   ในวัน๕ศุกร์ ที่ ๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th