นายทศพล  สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th