นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th