ผอ.วิธาน   พรหมสินธุศักดิ์  ประธานเปิดกิจกรรมวันรักนวลสงวนตัว ด้วยงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการ “14กุมภาพันธ์ วันรักนวลสงวนตัว” เพื่อให้ความรู้ เฝ้าระวังเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2561  ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th