พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกับคณะครุศาสตร์อุตสาหะกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2561 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th