โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2561 

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th