วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๙ น.
คณะครูโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง และอดีตครูและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถวายสังฆทานเป็นพระราชกุศล และพิธีเปิดงานประจำปี ๒๕๖๑ วัดอินทาราม
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th