วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ::::  http://www.ssw.ac.th/main/post.php?id=316

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th