ภาพบรรยายกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted และ MEP

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th