นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ สหราชอาณาจักร โดยความอุปถัมภ์และการสนับสนุนงบประมาณจากพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และพระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์  มีนางสาวจินดา จิรโมไนย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ จำนวน ๑๐ คน เดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และพำนักอยู่ ณ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร 

โดยในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตามเวลาท้องถิ่น นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ได้เดินทางไปเยี่ยมคณะครูและนักเรียนที่วัดพุทธาราม ลีดส์  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ  ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม  และผลการดำเนินโครงการ

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th