นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครู 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนสัรติราษฎร์วิทยาลัย
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th