วันพุธที่ 11 เมษายนพ.ศ.2561 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันสักการะและบวงสรวง เสด็จรัชกาลที่ 5 
โดยพร้อมเพรียงกันบริเวณสนามเอนกประสงค์ด้านหน้ามุขอาคารพระพุทธเจ้าหลวง เวลา 09.09 น.ถึง10.59 น.และเชิญชวนร่วมทำบุญ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th