โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

จัดขึ้นโดยวัดชิโนรสาราม วรวิหาร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ปฏิบัติมาช้านาน 

ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น.

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th