นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน Victoria Pelletier-Rodriguez จากรัฐควิเบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th