นางธัญจิรา  โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผลปีการศึกษา 256

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th