โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

ต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

ล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th