เปิดเทอม วันแรก ของสุภาพบุรุษมัธยมวัดเบญฯ โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2560 และมีการแนะนำตัวครูใหม่และนิสิตนักศึกษาฝึกสอน

พร้อมทั้งผู้อำนวยการ ดร.มนพมนตรี สกุลศิลป์ศิริ มอบโอวาทวันแรกของการเปิดเทอม

 

เพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/sIZjeVEhMg0ryXyW2

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th