งานอนามัยโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th