ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 09.00-16.00 น.
โทร 02-816-8591-3 หรือ 093-551-4453

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th