นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ - ธุรกิจการการค้าสมัยใหม่ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการ PIM Yong Creative Program  หัวข้อเรื่อง We will be Building อยากจะเป็น Manager ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th