ท่าน ผอ.วิณัฐพัชร์  โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการ ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคมเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน SCAN TOOL 4.0"
ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วันที่ 11 มิถุนายน 2561

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th