โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ 

จัดโดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th