โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ 12 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรักโรงเรียน

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม        รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


    

    

    

    

    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th