นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคลเป็นประธานในพิธีไหว้ครูกระบี่ กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th