ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารโดม 1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th