นายวันชัย ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

และนักศึกษาวิชาทหารได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา ทำความสะอาดโดยรอบชุมชนหนองแขม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th