ผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง แม่ดีเด่น และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล เป็นประธานในพิธีเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
แสดงความรักและเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่น อีกทั้งได้มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนและศิษย์เก่าที่มีผลคะแนนโอเน็ตที่ดี วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

<<คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด>>

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th