วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ต้อนรับ Mr. Takami Masato ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและวัฒนธรรมไทย  โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th