โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จัดพิธีมุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ

จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุนทรี ตีรนานุกูล คุณครูธนาภรณ์ ประพันธ์พจน์

คุณครูวรรณภา ทรงเสรีย์ และคุณครูพรรณทิพย์ มิ่งวานิช

ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

วันที่ 13 กันยายน 2561

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th