นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผอ.รร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายวิษณุ แพทย์คดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการ ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการและครูอัตราจ้างเพื่อต่อสัญญาตามวงรอบงบประมาณ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th