นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันดำเนินการจัดงาน ด้วยรักและผูกพัน จากใจชาวอัปสร
ให้กับผู้บริหาร และครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th