โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดพิธีมุทิตาคารวะแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

นำโดยนายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ภายในงานมีการรดน้ำและมอบของที่ระลึก

จากนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีการกล่าวแสดงความรู้สึก และเต้นจินตลีลาประกอบเพลง

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น

.. 14 กันยายน 2561 ..

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th