นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน พร้อมผู้มีจิตศรัทธาจากชุมชนรอบโรงเรียนวัดสระเกศ
จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและระดมทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดสระเกศ
โดยมีพระครูศัพทสุนทร (กิจการ โชติปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
และพระครูสิริธรรมปัญญา รองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม วัดท่าเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th