นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
ร่วมงาน "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th