นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผอ.รร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประชุมจัดทำแผนและงบประมาณกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th