นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม  เพื่อวางแผนการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน และมอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้แก่ครูและบุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ณ ห้องวิจิตรอักษร โรงเรียนวัดสระเกศ

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th