วานนี้เวลา 13.00 น. นายทศพล  สังข์ทิตนุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศเข้าร่วมพิธี บรรพชาสามเณร ในโครงการ " ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ  รุ่นที่ 3"  โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ
เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้ด้วย ณ วัดนาคปรก  เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th