วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัีธยมวัดเบญจมบพิตร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญประจำปี 2561
ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวงรัชการที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี 
ของประเทศไทย) โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
ณ  ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th