นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ

 

 

 

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย  นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

 

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th