นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียน ในการแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการแข่งขันด้านความรู้ทางกฏหมายไทย จากหลายหน่วยงาน

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th