นักเรียนชุมนุมห้องสมุด โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน โดยร่วมบริการประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ และการอ่านหนังสือให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลระหว่างรอรับบริการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th