ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์  รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

พบนักเรียน ณ บริเวณสนามหลังคาโดม โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th