ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

จัดกอล์ฟการกุศล 68 ปี อ.ว.ท.น.ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th