อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณะบุคลากรครูและคณะกรรมการนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

โดยนักเรียนผู้รับการประเมินในครั้งนี้ คือนายริฟฮาน  หวันเหล็ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพและความพยายามในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th