วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
                                                             - รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ เส้น สี สร้างสรรค์ งาน ACT Extreme Education 2018
                                                             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ACEP SWIMMING CHAMPPAIONCHIP
                                                             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันดนตรี Platform Music Contest 2018 
                                                                               ณ ศาลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th