นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th